طبیعت درمانی

irHealthTourism_8

طبیعت درمانی (Naturopathy) ، نظام درمانی است که منحصرا با کمک درمان‌های طبیعی موجود در پیرامون ما، همانند نور خورشید، هوا، آب، رژیم غذایی و به طور کلی نیروی شفابخش طبیعت که در درون ماست به درمان بیماری‌ها می‌پردازد.

284687_557

این درمان بر این باور استوار است که بدن قدرت خوددرمانی دارد. چنانچه بدن در محیط و شرایط سالمی قرار گیرد، خود به خود قادر خواهد بود، خود را درمان کرده و از شر بیماری‌ها نجات دهد.

بيماران پوستي، تنفسي، روماتولوژي و عضله‌اي معمولاً مراجعه‌کنندگان اصلی دریافت این گونه خدمات هستند. همچنین بیمارانی که اعمال جراحی خود را پشت سرگذاشته و دوره نقاهت خود را می‌گذرانند نیز با استفاده از آب‌های گرم، دریاچه نمک، لجن‌درمانی، آفتاب و ماسه و شن  و زیر نظر پزشک و در یک برنامه درمانی و مراقبت بهداشتی فرآیند بهبود خود را تسریع می‌بخشند.