زنان و زایمان

irHealthTourism_5

در این زمینه خدمات زیر برای درمان ناباروری بیماران قابل ارائه می باشد:

  • بهره گيري از جديدترين امكانات و تكنيك هاي آزمايشگاهي، راديولوژي، سونوگرافي و اتاق عمل در تشخيص و درمان ناباروري
  • انجام روش هاي درمان ناباروري و لقاح آزمايشگاهي شامل IUI – IVF – ICSI
  • بهره گيري از تكنيك آزمايشگاهي Laser Hatching جهت افزايش شانس لانه گزيني جنين در رحم
  • استفاده از انكوباتورهاي ۳Gas جهت نگهداري جنين در آزمايشگاه
  • تكنيك هاي عكسبرداري و فيلمبرداري از لقاح و جنين
  • فریز و نگهداري جنين، اسپرم و تخمك كه اين امكان را به زوجين نابارور مي دهد تا بتواند اسپرم يا جنين خود را به منظور استفاده هاي بعدي ذخيره و نگهداري كنند.
  • روشهاي استخراج و تهيه اسپرم، TESE و PESA