ویژگی های کارآفرین گردشگری سلامت

بنابر تعریف سازمان جهانی گردشگری یکی از انگیزه های توریست ها، مسافرت به منظور سلامتی است. بنابر این گردشگری سلامتHealth Tourism“، نوعی از سفر و گردشگری است که برای حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال انجام می شود. شامل گردشگری پزشکی “Medical Tourism” ، گردشگری طبیعت درمانی “Curative Tourism” و گردشگری تندرستی “Wellness Tourism” .

کشور ایران در حوزه گردشگری سلامت، نقاط قوت فراوانی دارد مانند پزشکان حاذق، تکنولوژی به روز و مناطق درمانی طبیعی. بنابراین این صنعت می تواند به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک کند؛ زیرا گردشگری سلامت، راهبرد کلی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز بازوی امنیت ملی است. با وجود این بر اساس گزارش دفتر بازرسی بازار و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۲۰۰۸ سالانه تنها برای درمان، ایرانیان حدود یک میلیارد دلار از کشور خارج می کنند. همچنین بخش سلامت در ایران به طور کلی هزینه بر و سربار اقتصاد کشور تلقی می شود؛ از این رو راهکارهای تبدیل بخش سلامت به یک بخش مولد و ثروت آفرین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

بنابر این مهمترین دغدغه امروز سیاستگذاران و مدیران حوزه سلامت در ایران سوقِ اقتصادِ نا مولدِ بخش سلامت به اقتصاد مولد است. تجربه دیگر کشورها در این زمینه نشان می دهد که توسعه کارآفرینی یکی از موثرترین راهکارها برای غلبه بر بحران های موجود در بخش های مختلف اقتصادی در جوامع به شمار می آید.

دیویدسون معتقد است کارآفرینی چیزی جز فرآیند شناسایی فرصت های جدید و بهره برداری از این فرصت ها نیست. بنابر این تعریف می توان نتیجه گرفت که رفتار کارآفرینانه در حوزه گردشگری سلامت فعالیت هایی است که منجر به شناسایی فرصت های جدید و بهره برداری از این فرصت ها در صنعت گردشگری سلامت شود.

علاوه بر آن، پژوهش های چندلر و دیگران در سال ۲۰۰۲ بیانگر آن است که دو سوال اصلی در پژوهش های کارآفرینی عبارتند از: ۱- کدام افراد و در چه شرایط زمانی و مکانی از فرصت ها آگاه می شوند. ۲- افراد متاثر از کدام عوامل قادر به بهره برداری از فرصت ها هستند؟ زیرا به اعتقاد محققان تئوری هایی که در یک محیط ایجاد شده و توسعه یافته اند، ممکن است در محیط دیگر کاربرد نداشته باشد و یک تئوری زمانی قوی تر در محیط های مختلف کاربرد داشته باشد.

بنابر آنچه گفته شد توانایی درک و شناسایی فرصت برای کارآفرینان حوزه گردشگری سلامت، نخستین گام در فرآیند توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت در کشور ایران به شمار می آید . بدیهی است اولین و مهمترین سوال پیش رو در فرآیند توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت نیز این است که: “کارآفرینان حوزه گردشگری سلامت چگونه قادر به شناسایی فرصت های کارآفرینی هستند؟”

پژوهش انجام شده با نام “شناسایی نقش عوامل فردی موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت” که در سال ۹۲ توسط آقایان جواد سخدری، جهانگیر یدالهی فارسی و مهدی جعفر نژاد انجام شد نتیجه زیر را در بر داشت:

به طور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه های اجتماعی، در دسترسی به اطلاعات موثر هستند و از سویی خصوصیات شخصیتی (خلاقیت و خوش بینی) کارآفرین، هوشیاری کارآفرینانه (گوش بزنگ بودن فرصت ها)، دانش و تجربه های پیشین کارآفرینان هم بر دسترسی به اطلاعات و هم بر قابلیت های شناختی که موجب درک و تفسیر اطلاعات می شود، نقش دارند. این تحقیق نشان داد روابط متغیرها در حوزه گردشگری سلامت با روابط متغیرها در محیط های دیگر کشورها تفاوت ندارند. مهمترین نتیجه این تحقیق، ارائه طبقه بندی جدید و تبیین نحوه تاثیر گذاری عوامل فردی موثر در فرایند دسترسی به اطلاعات و درک و تفسیر اطلاعات بر شناسایی فرصت است که موجب می شود تا محققان، سیاست گذاران و مدیران حوزه گردشگری سلامت، فهم بهتری از فرایند توسعه کارآفرینی داشته باشند و تصمیمات کارآمدتر و اثر بخش تری برای توسعه کارآفرینی در بخش گردشگری سلامت بگیرند و با پرورش و توسعه عوامل شخصی موثر بر شناساسی فرصت ها در نزد کارآفرینان، می توان میزان وقوع رفتار کارآفرینانه را در صنعت سلامت کشور افزایش داد و از نتایح بی نظیر و ارزشمند آن از قبیل تولید ثروت، توسعه فناوری و شغل مفید و مولد بهره مند شد و بخشی از مشکلات موجود و بالقوه این بخش را رفع و کنترل کرد.

منبع: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *